Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.

Print Friendly, PDF & Email

På grund af situationen omkring Corona epidemien og de hele tiden skiftende forhold omkring forsamlinger har bestyrelsen besluttet efter reglerne i vore vedtægter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 12. december i Eskebjerg Forsamlingshus.

Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er dels at få godkendt vores regnskab, samt dels at få mandat til at den siddende bestyrelse kan fortsætte driften og de nødvendige økonomiske dispositioner hertil, indtil at vi igen har mulighed for at afholde en ordinær generalforsamling, forhåbentlig en gang i 2021. På den måde kan vi imødegå eventuelle formelle eller juridiske problemer, som måske kunne udspringe af denne helt usædvanlige situation som Corona har frembragt.

Indkaldelser med mulighed for tilmelding vil som tidligere annonceret alene blive fremsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Der vil som nævnt være krav om tilmelding, ligesom gældende regler i øvrigt vil være brug af mundbind og krav om afstand. Da vi skønner at mødet ikke burde tage mere end en halv time, vil der ikke være nogen forplejning.

Da antallet af deltagere er begrænset i forhold til hvor mange vi må være i Eskebjerg Forsamlingshus under de nuværende restriktioner, er fremmøde også begrænset til 1 person pr. husstand, men hvis antallet af tilmeldte overstiger det tilladte antal personer i forsamlingshus, kan vi desværre blive nødt til at aflyse igen, hvilket i så fald vil blive udsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Vi håber at I har forståelse for disse omstændigheder, som stadig er dikteret af restriktioner pålagt os alle.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Efter at vi har opsat nye vejskilte i vores forening, har vi nu også opsat Nabohjælp skilte, idet vi nu har fået tilladelse, efter at vi for flere år siden ansøgte kommunen om dette. Vi kan derfor kun opfordre grundejerne til at downloade Nabohjælp appen, idet man herigennem også kan advare de tilmeldte brugere om udsædvanlig adfærd omkring ens bolig uden at man nødvendigvis er tilmeldt et socialt medie, som Facebook, Twitter, Instagram og lignende.

Der er bestilt en større beskæring af beplantningsbælte fra Florasvej og ca 200 m ned af Karlsvej samt hele Karlasvej ud mod marken. Arbejdet er bestilt til udførelse her i efteråret, men vi har endnu ikke modtaget en tidsplan.

Der er indkøbt en ny hjertestarter, da producenten af gammel hjertestarter ikke længere kan garantere leverance af batteri og elektroder til udskiftning. Vores serviceleverandør tilbød i den foreliggende situation at kunne levere en ny hjertestarter med 50 % rabat, og den nye hjertestarter kan også bruges til børn, hvilket den gamle ikke kunne.

Da forudsætningerne for eventuel afholdelse af generalforsamling hele tiden ændres i takt med de forskellige tiltag fra myndighederne omkring Corona virus, og ovenikøbet er blevet ændret 2 gange siden oprindelig annonceret tidspunkt for afholdelse, har vi i bestyrelsen måtte udskyde den endelige afgørelse omkring afholdelse eller ej. Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde i november tage en endelig afgørelse, som herefter vil blive udmeldt her på hjemmesiden, samt via udsendelse til de af grundejerne vi har mailadresse på.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering

Generalforsamling den 10 oktober aflyst.

Print Friendly, PDF & Email

Under de nuværende regler for forsamlingsforbud vurderer bestyrelsen, at vi ikke kan afholde generalforsamling den 10 oktober.

Hvordan mulighederne er for eventuelt at kunne indkalde på et senere tidspunkt, kan vi desværre ikke spå om i øjeblikket, således som forholdene skifter omkring Corona epidemien.

Bestyrelsen vil efter den 18 oktober tage stilling til eventuel ny indkaldelse i år eller udskydelse af generalforsamling til 2021.

Som nævnt i oprindelig indkaldelse vil oplysninger om tidspunkt for generalforsamling kun blive udsendt på mail til de grundejere vi har mailadresse på, samt blive opslået på vores hjemmeside og i udhængsskab på Rådhuset.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 10 oktober aflyst.

Nye Vejskilte på vej

Print Friendly, PDF & Email

Da vi har erfaret at flere af vore vejskilte på foreningens vejnet er i en meget dårlig forfatning og flere samtidigt er blevet svære at læse, har vi besluttet at skifte alle vejskiltene på foreningens veje ud med nye tidsvarende skilte.

Mvh Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Nye Vejskilte på vej

Almen orientering

Print Friendly, PDF & Email

Vi afventer i øjeblikket opsætning af nye legepladser ved G-Veje og I – og J – Veje, og vi har været nødt til at fjerne gyngerne ved I og J – veje på grund af råd i stolperne. Så lige så snart kommunen melder klar vil der ske noget med legepladserne igen.
Vi har jo haft rigtigt fint vejr nu et stykke tid, og da vejene i øjeblikket er ganske fine, har det jo desværre også betydet noget mere støv i luften, især når folk ikke afpasser hastigheden. Der er jo så også som sædvanligt nogle enkelte, der henvender sig til bestyrelsen for at få støvbehandlet vejene for enhver pris, og som efterfølgende heller ikke er sene til at hænge bestyrelsen ud på de sociale medier, når svaret ikke passer dem.
Svaret har indtil videre været:
Overordnet koster støvbehandling af kun vore hovedveje mellem kr. 40 – 50.000 pr/gang, hvilket vil sige, at vi skulle alle stige 100 kr om året i kontingent kun for 1 behandling af veje, og efterfølgende 100 kr om året for hver gang, det er nødvendigt at støvbehandle.
Vi har afprøvet støvbehandling, og det virkede fint i starten, men så blev det efterfølgende regnvejr, hvorefter midlet blev vasket ud af vejen, og vi begyndte at få klager over støv igen efter ca. 3 -4 uger.
Støvbehandling er således også en del afhængig af vejrforholdene med henblik på holdbarheden, hvilket kunne indikere, at man som minimum skulle støvbehandle mindst 2 gange på en sæson.
Ud af 517 grundejere har vi kun en håndfuld grundejere, som klager til bestyrelsen over støv fra vejene, og bestyrelsen har derfor skønnet at flertallet måske ikke er interesseret i at betale 200 kr ekstra om året i kontingent. Der er givetvis flere, der er generet af støvet, men de har så ikke ment at det var så slemt, at de ville klage over det.
Vi kan derfor kun opfordre folk til, at hvis de mener, at der skal støvbehandles generelt, og de gerne vil stige 200 kr om året i kontingent kun for støvbehandling af hovedvejene, så skal de stille forslag om dette til generalforsamlingen, og så kan vi måske få en form for afklaring.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen orientering