Generel Information

Print Friendly, PDF & Email

Som nogle måske har bemærket er der påbegyndt beskæring ved de store fælles områder på hver side af Eskebjergvej. Det er meningen at der skal tages hele vejen rundt på begge de store friarealer. Det var et arbejde som blev bestilt i oktober sidste år, men siden har det jo regnet næsten hver dag, så entreprenør har ikke ment han kunne køre før nu. Desværre er jorden på grund af den megen regn meget blød, hvilket efterlader en del spor i terrænet, men disse vil vi udbedre når arbejdet bliver meldt færdigt.
Vi har også sidste år bestilt en opgradering af de 2 legepladser vi manglede at renovere, hvilket også vil foregå i det tidlige forår.
Endelig har vi stadig ligesom de øvrige foreninger i området store udfordringer med vejene på grund af den megen regn. Vi prøvede at harve flere vejafsnit sidste gang, men enten har den fortsatte regn ødelagt den virkning vi håbede at opnå eller også virker den metode måske ikke rigtig. Vi prøver snarligt at få gjort noget ved de mange huller der nu er kommet igen, men hvis vi ikke snart får lidt længere tørvejr, kan det blive lidt svært.

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generel Information

Sidste nyt om vejene..

Print Friendly, PDF & Email
Som flere af de fastboende grundejere sikkert har bemærket så holder udbedringerne af vejene ikke ret længe i forhold til huller grundet de store mængder regn vi i perioder har haft i år. Vi har derfor igen præciseret overfor de entreprenører vi benytter, hvordan vi ønsker udbedring af veje med huller skal foregå – således har vi bedt om oprivning af vejafsnit med huller til samme dybde som hullerne med efterfølgende opfyldning, afretning og tromling de steder hvor entreprenør finder det nødvendigt. Dette er næsten lige blevet udført og vi har igen kunne konstatere at der nu efter mindre end 14 dage igen er begyndende huller de mest udsatte steder. Den megen regn og ind imellem for hurtige kørsel på vore veje giver os en del udfordringer i forhold til at have rimeligt farbare veje hvilket vi beder om jeres forståelse for. Ligeledes modtager vi også mange velmenende forslag fra medlemmer som vi desværre ikke kan/må afprøve idet vi i grundejerforeningen er underlagt både de tinglyste servitutter for vore veje samt de af kommunen udstedte retningslinier vedrørende miljøhensyn.
Mvh
Bestyrelsen
Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Sidste nyt om vejene..

Nyt om vejene…

Print Friendly, PDF & Email
Som nogle af grundejerne måske har bemærket, så holdt den seneste udbedring af veje ikke ret længe i forhold til huller. Vi har derfor præciseret overfor entreprenør, hvordan vi ønsker udbedring af huller skal foregå, således at vi har bedt om oprivning af vejafsnit med huller til samme dybde som huller, med efterfølgende tromling og afretning, hvilket vil ske snarligt. Hvorvidt vejenes beskaffenhed eller base kan bære en sådan behandling, vil vise sig, men ellers vil vi få kørt mere materiale på i overensstemmelse med den overordnede plan for vej vedligeholdelse, som vi tidligere har informeret om.
Mvh
Bestyrelsen
Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Nyt om vejene…

Danmark redder Liv arrangement

Print Friendly, PDF & Email

Eskebjerg Beboerforening afholder et arrangement ‘Danmark Redder Liv’ sammen med Forsamlingshuset. Dette kunne sikkert have interesse for mange af vores medlemmer.        I store træk går det ud på i lokalområdet at få uddannet frivillige førstehjælpere der kan tilkaldes via en app til hjælp ved et hjertestop.                                                                    Arrangementet finder sted i Eskebjerg Forsamlingshus onsdag d. 9. oktober kl. 19.00. Hvor Anne Margrethe Larsen fra Danmark Redder Liv er oplægsholder denne aften.        Se her for mere information ->  Informationsaften om Danmark Redder Liv

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Danmark redder Liv arrangement

Kommende udbedring af vejene

Print Friendly, PDF & Email

Udbedring af veje er bestilt for et stykke tid siden, men entreprenør afventer bedre vejr, da det ellers bliver et mudderbad på vejene, siger han.
Som svar på nogle af de henvendelser vi får omkring veje, kan vi kort redegøre for følgende:
Det er fastsat i foreningens servitutter, hvad vi må bruge på vejene, og det er faktisk kun grus i forskellige blandinger.
Vi har spurgt mange forskellige eksperter, hvad der var bedst, og de er alle uenige, ligesom vore grundejere også har mange forskellige meninger om, hvad der er bedst. Vi har også prøvet flere forskellige blandinger som forsøg, men har ikke endnu fundet noget der holder særligt længe med det vejr og de veje vi har.
I øjeblikket er det såkaldt leret vejgrus, som vor nye entreprenør anbefaler, da det er det han bruger i andre foreninger, og som et flertal af andre entreprenører også skulle bruge.
Vi er også med den nye entreprenør gået i gang med at lægge meget mere materiale på vejene, og det har faktisk gjort at holdbarheden efter udbedring er blevet væsentlig bedre, men når vejret åbenbart er blevet mere ekstremt påvirker det desværre også holdbarheden næsten uanset hvad vi gør.

Mvh Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Kommende udbedring af vejene