Orientering 2 december 2023

Print Friendly, PDF & Email

På grund af vejret og generelt arbejdspres hos vores entreprenører, lykkedes det os desværre ikke at få alle veje kørt igennem inden jul, selvom vi havde bestilt det for næsten et par måneder siden. Vi var dog så heldige, at der opstod i lille hul i kalenderen hos vejmanden her fredagen før jul, således at vi lige kunne få udlagt noget Jelsa 0-20 ved de værste huller mellem chikaner på Karlsvej og Karlasvej. Det skulle være særligt velegnet til reparationer, da det bliver meget hårdt efter tromling. Efterfølgende har vi så efter bedste evne udlagt noget afretningsgrus, som en fra bestyrelsen havde liggende, de steder, hvor vi skønnede at hullerne var værst, blandt andet på Bjørnsvej.

Vi må derfor bede om forståelse fra de grundejere, som følger sig generet af vejenes tilstand de steder, hvor vi ikke har fået lavet nogen form for reparation, da vi har været ramt lidt af force majeure.

På baggrund af forsøget med skærver på Finnsvej og det seneste forsøg med skærver på Ingolfvej, er der nok ingen tvivl om, at det fremadrettet er det bedste for vore veje, men med en meterpris på omkring 120 kr, tager det nok lige nogle år, inden det er fuldt udrullet på alle veje, sådan rent økonomisk.

Ellers ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering 2 december 2023

Orientering december 2023

Print Friendly, PDF & Email

Først og fremmest har vi bestilt vejentreprenør til at køre på vore hovedveje    igen, da vi desværre er hårdt plaget af huller endnu en gang, da vi også har haft den vådeste sæson i mange år, og desværre gør vejret også, at holdbarheden ikke er den bedste.

Vi er dog også i gang med endnu et forsøg med skærver på veje. Det første forsøg på Finnsvej blev lavet ved, at vejen først blev bygget op med profil og derefter tromlet, hvorefter der blev udlagt skærver i str. 16-32. Overordnet set synes vi, at det foreløbigt har holdt godt, men det var også lidt dyrt.

Vi har derfor undersøgt alternative muligheder omkring skærveudlægning, og på baggrund af erfaringer fra nogle af de andre grundejerforeninger i Kaldred, vil vi prøve at udlægge skærver uden først at profilere eller tromle vejen først. De andre foreninger har gjort dette, og tilsyneladende har det virket ok, hvorvidt vi så direkte kan overføre disse resultater til vore veje, ved vi ikke, men nu prøver vi på en strækning af Ingolfvej ca. fra Jansvej og ned forbi det første sving.

Med hensyn til øvrige driftsforhold vil vi prøve at indhente tilbud på rydning af nogle beplantningsbælter, da det er lidt omkostningstungt år efter år at vedligeholde disse områder, og hvis det ellers udseendesmæssigt er til at acceptere, var det måske værd at prøve. Der vil i første omgang kun være tale om beplantning, som ikke ligger lige op af grundejere, men kun mod marker eller åbne fællesarealer. Vi vil således først beregne totaløkonomien i sådan et tiltag, samt vende det på generalforsamling, før vi eventuelt iværksætter noget sådant.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering december 2023

Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Vi har nu fået lagt skærver på det meste af Finnsvej som forsøg, og foreløbig virker det til at være en forbedring, selvom der dog skal gå noget mere tid under forskellige vejr – og kørselsforhold, før vi kan sige noget mere generelt omkring resultatet. Ved svinget Finnsvej/Karlsvej er det ene hjørne kørt ned på asfalten, og det har vi selv tænkt os at ordne, for at spare lidt penge. På hjørnet Karlsvej /Karlasvej ind mod hjørnegrund, har vi lagt noget jord, for ligesom at markere, hvor rabatten egentlig går, da hjørnet efterhånden er skåret mere og mere ind, da folk åbenbart søger tættere ind i hjørnet nå de passerer, og på den måde skærer rabatten af, og da vi ikke må anbringe nogen form for markering, som sten, stolper eller lignende, har vi prøvet med lidt jord, og vi vil bede folk undgå at køre så snert ind i hjørnet, da der er plads nok på vejen.
Vi har også fået de første tilbud ind på beskæring af de større opgaver for i år, og desværre er priserne for flere ting steget med over 60 %, hvilket umiddelbart ikke er acceptabelt, hvorfor vi også er ved at indhente konkurrerende tilbud. Desværre kræver en af beskæringerne, at entreprenør har noget større udstyr, hvilket godt kan begrænse udbuddet at vælge imellem. Af de tre andre entreprenører vi har kontaktet, har den ene ikke svaret tilbage, selvom han sagde, at han ville kigge på det, og de to andre kommer senere og kigger på opgaverne ( forhåbentlig), men da ingen af entreprenørerne har tid før efteråret til den egentlige beskæring, må vi også væbne os med tålmodighed. Ellers vil vi efter bedste evne tjekke de små stier i området for eventuel behov for beskæring, og igen må vi bede om lidt tålmodighed, hvis vi ikke lige har været der, hvor I synes det trænger, da vi ikke render rundt hver uge og tjekker. Vi vil også her venligst opfordre grundejerne til at huske selv at klippe i skel mod stier, som det står i deklarationerne.
Af øvrige ting kan nævnes, at miljøministeriet i forbindelse med landsdækkende kortlægning af naturområder også vil komme på besøg i mosen, da det er Natura 2000 område. Det har som sådan ingen umiddelbar betydning for foreningen, men er som sagt del af en generel kortlægning.
Derudover er det, i forbindelse med en forespøgsel til vandværket omkring kortlægning af de brandhaner, vi har stående rundt omkring i området, kommet frem, at der måske bliver tale om nedlægning af disse, da beredskabet åbenbart kan hente vand hurtigere andre steder fra, men som sagt kun en overvejelse endnu.
Mvh
Og god sommer.
Bestyrelsen.

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering

Nylig afholdt generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

Den årlige ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen har nu været afholdt i god ro og orden. Referat vi snarest blive lagt op på  foreningens hjemmeside og desuden sat op i udhængsskabet på ‘Rådhuset’ – Jansvej 1.
Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Nylig afholdt generalforsamling

Opdatering til Orientering Januar 2023

Print Friendly, PDF & Email

Vi har rykket for udbedring af vejene, men som det ser ud i lige nu kan vi nok først forvente at der bliver gjort noget ved vejene tidligst i uge 4 – alt efter vejret.
Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Opdatering til Orientering Januar 2023