Opdatering til Orientering Januar 2023

Print Friendly, PDF & Email

Vi har rykket for udbedring af vejene, men som det ser ud i lige nu kan vi nok først forvente at der bliver gjort noget ved vejene tidligst i uge 4 – alt efter vejret.
Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Opdatering til Orientering Januar 2023

Orientering Januar 2023

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen vil først og fremmest gerne ønske alle grundejere et Godt Nytår og her lige kort orientere om de seneste tiltag omkring driften i foreningen.

Veje

Der er for en måneds tid siden bestilt udbedring af veje, men da vejret pludselig skiftede blev det lidt vanskeligt at få det gjort. Vejene har dog også i mellemtiden på grund af den megen regn udviklet sig negativt med hensyn til huller, så man kan jo sige, at vi får lidt mere for vores penge nu i forhold til, hvis udbedring var sket inden jul.

Søen

Vi har kørt en større oprydning omkring søen ved Jansvej samt oprensning af samme. Der mangler dog såning af græs, og da hegnet omkring søen vidste sig at være i temmelig dårlig stand, har vi også indkøbt et nyt såkaldt hestehegn, som vil blive opsat når entreprenør har tid, og da bestyrelsen selv vil behandle stolperne med trætjære inden de bliver sat i jorden, afventer vi i øjeblikket, at stolperne er tørre nok til behandling. De eksisterende stolper var ikke behandlet og har alligevel stået i mange år, hvorfor vi ikke mener, det er nødvendigt at bruge en masse penge på at få de nye stolper støbt, når vi for næsten ingen penge selv kan behandle stolper, og på den måde forlænge levetiden noget ud over den de gamle stolper fik. Så selvom området og søen i øjeblikket ikke ser så godt ud, er det dog vores overbevisning, at det nok skal blive rigtigt pænt igen. Da vi ved samme lejlighed fjernede fliser og beplantning ved træet ved indkørsel til området ved Rådhuset, fik vi også åbnet op for kig ud over fællesområdet ved søen, hvilket vi selv synes har pyntet, især efter vi fik plantet lidt græs ved træet.

Sti mod Gormsvej

Vi er også blevet færdig med en større beskæring på den sti, der går parallelt med Ingolfvej mod Gormsvej, og som forbinder Arnakkevej med Eskebjergvej. Denne sti er faktisk efter det første sving fra Arnakkevej ifølge kommunens kort en del af et 11 – 12 meter bredt fællesområde, hvoraf selve stien kun udgør ca 5 m i bredden, markeret med en jordvold i den ene side mod Ingolfvej.
På denne jordvold var beplantning efterhånden blevet så voldsom, at det kun var et spørgsmål om tid inden passage på stien ville blive påvirket, hvorfor vi mente, at en kraftigere beskæring af volden var nødvendig. Da adgang til denne sti med større maskiner også var noget besværet fra Arnakkevej, har vi ved samme lejlighed fældet et større træ i starten af stien, og det er så planen at udjævne en høj ved dette træ og planere stien ud mod Arnakkevej, således at eventuel fremtidig vedligeholdelse omkring stien vil blive noget nemmere, og dermed forhåbentlig lidt billigere. Der blev efterfølgende også plantet nyt græs på den del af stien, som er færdig.

Chikaner

Da vore chikaner efterhånden flere steder mangler afmærking i form af reflekser, har vi indkøbt nye reflekser til montering, her i de nye år.

Vejskilt

Der er også blevet efterspurgt et vejskilt til Karlsvej overfor Finnsvej, således at traffikanter/transporter til Karlsvej , ikke kører til højre ved Finnsvej, fordi de ikke ved hvordan numrene går, kun for at opdage at Karlsvej slutter allerede i svinget, og herefter vender i svinget og dermed kører rabatterne op her. Vi har derfor indkøbt et skilt, der viser at Karlsvej ender ved svinget.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering Januar 2023

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Beskæringer
Det er nu den tid på året, hvor de store beskæringer af foreningens beplantning skal begynde, og i år er det randbeplantningen på de store fællesarealer som skal klippes ind og ned. Arbejdet er bestilt udført i september/oktober.
Derudover sker der en større beskæring på den sti der går mellem Ingolfvej og Gormsvej området. På denne sti er der i den ene side mod Ingolfvej en jordvold, hvor beplantning er vokset temmelig høj, men for ikke at lægge for hårdt ud og også af økonomiske grunde, vil vi i første omgang beskære den side af volden som vender mod stien. Det er aftalt at nogle af de lidt større træer, som vokser ind over stien vil blive fældet og alt materiale vil bliver knust på stedet og lagt på volden, således at vi ikke behøver at betale for at få det kørt væk, og måske samtidig kan støtte biodiversiteten lidt.
Som sædvanligt vil der blive beskåret lidt omkring på stierne, i chikaner og omkring Rådhuset, således at der bliver åbnet lidt op, og dette arbejde er allerede i gang, og denne gang har vi så også fået opstammet trekant ved indkørsel ved Rådhuset, således at der er mere frit udsyn mod sø og fællesareal.
Veje
Vi har i år været rimelig heldige med vejene, således at det ikke har været nødvendigt at afrette for huller i samme omfang som tidligere år. Der er dog nu efter seneste regnvejr begyndt at optræde de første anlæg til huller, og vi har derfor bestilt en gennemgang af veje.

Mvh.
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering

Så er der afholdt generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

Så er den årlige generalforsamling afholdt. Indkaldelse, regnskab og referat findes her.:
Generalforsamling 2022 | Grundejerforeningen Kaldred af 1967 (kaldred67.dk)

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så er der afholdt generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Print Friendly, PDF & Email

Der er indkaldt til Ordinær generalforsamling for 2022. Yderligere oplysninger findes her.:
Generalforsamling 2022 | Grundejerforeningen Kaldred af 1967 (kaldred67.dk)

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2022