Beskæring mod vej

Print Friendly, PDF & Email

Vejene i sommerhus områderne i gl. Bjergsted Kommune er omfattet af bestemmelserne i lov om private fællesveje i byer og bymæssige områder. For vores grundejerforeningen betyder dette, at alle veje i vores område er private fællesveje, og vedligeholdelse af disse veje derfor påhviler grundejerforeningen.

Vejene er alle udlagt med græsrabat i begge sider, samt et midterstykker med grus/sten.

Det er den enkelte parcelejer som skal sørge for at beplantningen mod vej holdes på egen grund, samt at den ikke er til gene for trafikken. Den enkelte parcelejer er ligeledes forpligtet iht. til de tinglyste deklarationer at holde/slå græsrabat, herunder også omkring chikane anlæg, uanset hvem der måtte have anlagt disse. Iht. de samme deklarationer er parcelejer forpligtet til at holde klippe/beskære den hæk/beplantning mod sti og grønne områder som måtte være plantet på egen grund eller helt/delvis i skel linje, samt to gange årligt, at sørge for klipning på egen grund – se tillige foreningens ordensregler.

Med hensyn til oversigtsforhold for hjørnegrunde henvises til de tinglyste bestemmelser.

Beplantning/hæk mod vej skal iht. Kalundborg Kommunes bestemmelse holdes således:Er du i tvivl – så kontakt grundejerforeningen.