Beskæringsplan

Print Friendly, PDF & Email

Beskæringsplan for Grundejerforeningens grønne områder 2017 og frem.

træ legeplads træ

Hvert år udføres:
Beplantning samt hæk klippes ved rådhuset Jansvej 1.
Alt beplantning mod offentlig vej skal klippes hvert år, det er:
Beplantningen på Eskebjergvej ud for foreningens grunde, ved I og J veje.
Beplantningen på Eskebjergvej og Arnakkevej ud for foreningens grunde ved G vej.
Beplantningen på Eskebjergvej og Arnakkevej ud for foreningens grunde, ved B,K,F veje.

1. år udføres:
Beplantning Karlsvej vest (ca. fra Kaspersvej) til Finnsvej samt Nordside af Finnsvej og beplantningen på Karlasvej syd til mosen.
Bjørnsvej nord (fra Bentesvej) og Bellasvej vest til mosen.
Johannesvej sti til Torpevej.
Inasvej sti til Torpevej.
Jeanettevej 1 sti bagom til Eskebjergvej ved bom.
Ingolfsvej v/ 30 og 41-43 sti til Arnakkevej.

2. år udføres:
Det store fællesareal fra rådhuset til Inasvej inkl. legeplads og fodboldbane.
Kummer der er placeret i midten i arealerne skal klippes for de værste udstikkere.
Fællesareal ved Gormsvej.
Ved udgang fra fællesareal Gormsvej til Eskebjergvej ved bom.
Det store fællesareal fra Eskebjergvej til Konradsvej/Kaspersvej, med fodboldbane.
Kummer der er placeret i midten i arealerne skal klippes for de værste udstikkere.
Stien videre herfra og ned til mosen.
Lille trekant for enden af Karinsvej, ud mod Eskebjergvej.
Alle adgangsstier til vores fællesarealer.

Efter behov:
Stier nede i mosen – der er 2 stk.
Fællessti fra Eskebjergvej (ved transformer) til Karlsvej v/ Karinsvej.
Sti i læbæltet mellem Ingolfsvej og Gormsvej fra Eskebjergvej til Arnakkevej.

Ekstra opgaver:
Der er mange af vores læbælter som med tiden er blevet meget vilde og høje.
De læbælter der ligger syd for vores grundejere skal tyndes ud i bredde og højde og flere træer skal fjernes.
Her tænkes blandt andet på beplantningen på Nordsiden af Finnsvej ind til grundene ved Florasvej og Fillipavej.

Med ekstra opgaver menes der opgaver som skal udføres hvis bestyrelsen kan finde penge til det i foreningens budget og så er det muligt at man over en periode på ca. 4-5 år vil være kommet så meget i bund, at foreningen med den rette entreprenør har en beplantning som vil være til glæde og gavn for alle vores medlemmer.  🙂