Info om bål og åben ild på vores parceller.

Print Friendly, PDF & Email

Da der tilsyneladende hersker stor forvirring om hvordan man skal forholde sig i forhold til bålsteder og åben ild på vores parceller kan information om reglerne findes her .:
Regler for bål og åben ild i Kaldred Ferieby

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Info om bål og åben ild på vores parceller.

Så har vi udsendt rykkere..!

Print Friendly, PDF & Email

Så har vi lige sendt den tredje og sidste rykker ud til de få medlemmer som endnu ikke har fået indbetalt deres kontingent for 2021 til grundejerforeningen. Da det inkassobureau som vi tidligere benyttede desværre viste sig ikke at være effektivt nok, så vil vi efter udløb af betalingsfristen på de netop udsendte opkrævninger overdrage de resterende  restancer til vores advokat med henblik på en retslig inddrivelse – hvorved restancen påføres yderligere omkostninger. Dette kan undgås ved hurtig henvendelse til kassereren, hvor en evt. afdragsordning kan aftales hvis det skulle være nødvendigt.

 Mvh
Kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så har vi udsendt rykkere..!

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Veje
Vi har i bestyrelsen prøvet at evaluere sidste års vedligeholdelse af veje, hvor vi havde ny entreprenør på kontrakt, og der er flere ting som vi ikke har været helt tilfredse med. Naturligvis har vejret spillet en stor rolle, men der har også været elementer i udførelsen, der kunne have været gjort anderledes, og samtidig skulle vi nok også fra foreningens side have været lidt mere skarpe i formulering omkring de forskellige problemområder på vore veje. Vi er derfor i gang med at kortlægge de forskellige områder på vejene, hvor vi tilsyneladende ikke kan bruge den samme fremgangsmåde, som vi kan andre steder, og vi prøver nu at indhente mere specifikke tibud på baggrund af et ændret udbudsmateriale.

Beskæring
Der er ikke i øjeblikket planlagt nogen større beskæring, bortset fra et mindre beplantningsbælte mod Eskebjergvej på området bag Gormsvej ned mod legeplads.
Vi vil lidt senere på året kigge på eventuelle beskæringer på foreningens område.

Generalforsamling
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen afklaring på, hvornår vi eventuelt kan afholde generalforsamling, og da flere af de almennyttige boligselskaber allerede nu har udskudt deres afdelingsmøder til september, har vi i bestyrelsen besluttet ligeledes at flytte tidspunkt for afholdelse af generalforsamling til august eller september, og skulle der ske noget fra officiel side der kan påvirke denne beslutning, vil vi informere om dette her på hjemmesiden.

Følg med her på siden hvor vi vil informere så snart vi ved mere om vores muligheder.

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering

Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.

Print Friendly, PDF & Email

På grund af situationen omkring Corona epidemien og de hele tiden skiftende forhold omkring forsamlinger har bestyrelsen besluttet efter reglerne i vore vedtægter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 12. december i Eskebjerg Forsamlingshus.

Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er dels at få godkendt vores regnskab, samt dels at få mandat til at den siddende bestyrelse kan fortsætte driften og de nødvendige økonomiske dispositioner hertil, indtil at vi igen har mulighed for at afholde en ordinær generalforsamling, forhåbentlig en gang i 2021. På den måde kan vi imødegå eventuelle formelle eller juridiske problemer, som måske kunne udspringe af denne helt usædvanlige situation som Corona har frembragt.

Indkaldelser med mulighed for tilmelding vil som tidligere annonceret alene blive fremsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Der vil som nævnt være krav om tilmelding, ligesom gældende regler i øvrigt vil være brug af mundbind og krav om afstand. Da vi skønner at mødet ikke burde tage mere end en halv time, vil der ikke være nogen forplejning.

Da antallet af deltagere er begrænset i forhold til hvor mange vi må være i Eskebjerg Forsamlingshus under de nuværende restriktioner, er fremmøde også begrænset til 1 person pr. husstand, men hvis antallet af tilmeldte overstiger det tilladte antal personer i forsamlingshus, kan vi desværre blive nødt til at aflyse igen, hvilket i så fald vil blive udsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Vi håber at I har forståelse for disse omstændigheder, som stadig er dikteret af restriktioner pålagt os alle.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Efter at vi har opsat nye vejskilte i vores forening, har vi nu også opsat Nabohjælp skilte, idet vi nu har fået tilladelse, efter at vi for flere år siden ansøgte kommunen om dette. Vi kan derfor kun opfordre grundejerne til at downloade Nabohjælp appen, idet man herigennem også kan advare de tilmeldte brugere om udsædvanlig adfærd omkring ens bolig uden at man nødvendigvis er tilmeldt et socialt medie, som Facebook, Twitter, Instagram og lignende.

Der er bestilt en større beskæring af beplantningsbælte fra Florasvej og ca 200 m ned af Karlsvej samt hele Karlasvej ud mod marken. Arbejdet er bestilt til udførelse her i efteråret, men vi har endnu ikke modtaget en tidsplan.

Der er indkøbt en ny hjertestarter, da producenten af gammel hjertestarter ikke længere kan garantere leverance af batteri og elektroder til udskiftning. Vores serviceleverandør tilbød i den foreliggende situation at kunne levere en ny hjertestarter med 50 % rabat, og den nye hjertestarter kan også bruges til børn, hvilket den gamle ikke kunne.

Da forudsætningerne for eventuel afholdelse af generalforsamling hele tiden ændres i takt med de forskellige tiltag fra myndighederne omkring Corona virus, og ovenikøbet er blevet ændret 2 gange siden oprindelig annonceret tidspunkt for afholdelse, har vi i bestyrelsen måtte udskyde den endelige afgørelse omkring afholdelse eller ej. Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde i november tage en endelig afgørelse, som herefter vil blive udmeldt her på hjemmesiden, samt via udsendelse til de af grundejerne vi har mailadresse på.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering