Så er der udsendt kontingent opkrævninger for 2022

Print Friendly, PDF & Email

Så har Grundejerforeningen dannet og udsendt kontingent opkrævninger for 2022 til BetalingsService. Medlemmer med automatisk betaling vil blive trukket den 1. februar – øvrige vil modtage et Fi-indbetalingskort med posten til betaling senest  med 1. februar.

Mvh
Kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så er der udsendt kontingent opkrævninger for 2022

Orientering veje

Print Friendly, PDF & Email

Til orientering er der for små 14 dage siden bestilt udbedring af i første omgang hovedvejene, og vi har netop rykket for en tidsplan.
Man kan dog også sige at vi med det voldsomme regnvejr vi har haft de seneste dage, måske skal være glade for, vi ikke fik det lavet tidligere. Men udbedring er altså på vej.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering veje

Ordinær Generalforsamling 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ordinær Generalforsamling afholdes lørdag den 16. Oktober 2021

Mødeindkaldelse og regnskab er udsendt til de medlemmer hvor vi har E-mail adresser og er desuden tilgængeligt her på hjemmesiden. Desuden er et sæt sat op i udhængsskabet på ‘Rådhuset’ Jansvej 1.

Mvh Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling 2021

Orientering fra bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamling
Da vi sidste år var nødt til at flytte vores reservation til afholdelse af generalforsamling i Eskebjerg Forsamlingshus adskillige gange på grund af udviklingen i Corona, har vi dette år ventet lidt med reservation, da vi ville være mere sikre i myndighedernes afvikling af restriktioner, samt udviklingen generelt i smitten. Det har så i år vist sig, at flere har foretaget reservationer i forsamlingshuset, således at foreningen ikke kan få en tid før midt i oktober, hvilket der desværre ikke er noget at gøre ved. Vi vil når tiden nærmer sig udsende indkaldelsen samt regnskab i henhold til vedtægterne til alle de grundejere, der har registreret deres email hos foreningen, og derudover vil der kun blive ophængt information ved Rådhuset.

Driftsinformation
Vi har bestilt beskæring af den lange sti, der går ned mod mosen, ligesom vi fik gjort for nogle år siden, og derudover også rykket for beskæring af randbeplantning på Eskebjergvej mod bunden af G-veje. Der er også bestilt beskæring af alle stier ind til fællesarealer, samt enkelte fokusområder ved fællesarealer.
Vejene har som de øvrige år været under evaluering, og da de huller der opstår, tilsyneladende opstår de samme steder, selv kort tid efter entreprenør har behandlet vejene, har vi foreholdt entreprenøren, at der åbenbart er noget galt med fremgangsmåden, og vi har derfor, efter at have indhentet forslag og retningslinier fra udtalelser af vej-ingeniører, lavet et nyt udbud og udbedt os nye tilbud på vej vedligeholdelsen, der så skal udføres i henhold til disse nye retningslinier. Vi har efterfølgende accepteret et af disse tilbud og afventer i skrivende stund effektueringen, der dog måske kan blive påvirket af feriesæsonen, samt vejret naturligvis. Man kan i parentes bemærke, at det virker lidt paradoksalt, at vi som lægmænd skal fortælle entreprenører, hvordan de skal udbedre veje, men det kan åbenbart være nødvendigt. Der skal også indhentes tilbud på udbedringen af asfalt ved vore ind/udkørsler.

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering fra bestyrelsen

Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Der er desværre en eller flere personer, der nu flere gange har nedtaget bommen over vejen i bunden af Jacobsvej, og efterfølgende er bommen ikke lagt på plads.
Vi har i bestyrelsen med vilje undladt at låse bommen af, som den var tidligere, hvor der desværre også flere gange var gjort forsøg på at skabe gennemkørsel ved med vold at dreje den tidligere jernbom, og den manglende aflåsning valgte vi af hensyn til, at man som forholdene er, trods alt havde mulighed for undtagelsesvis at kunne benytte muligheden for gennemkørsel.
Der er dog tilsyneladende nogen, der mener at almindelige hensyn til fornuftig eller hensigtsmæssig opførsel ikke gælder for dem, og i dette tilfælde betragter bommen som et personligt overgreb mod deres frihed til at bevæge sig omkring som de selv synes.
Alle forhold på vore veje er reguleret og udstukket af kommunen, således også spærring af Jacobsvej for gennemkørende trafik, og hvis man er utilfreds med gældende forhold, er man meget velkommen til at henvende sig til enten kommunen eller grundejerforeningen, men grundejerforeningen er forpligtet til at håndhæve gældende regler for vore veje.
Bestyrelsen vil nu overveje hvilke tiltag, vi kan foretage for at imødegå problematikken omkring denne bom.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering