Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Der er desværre en eller flere personer, der nu flere gange har nedtaget bommen over vejen i bunden af Jacobsvej, og efterfølgende er bommen ikke lagt på plads.
Vi har i bestyrelsen med vilje undladt at låse bommen af, som den var tidligere, hvor der desværre også flere gange var gjort forsøg på at skabe gennemkørsel ved med vold at dreje den tidligere jernbom, og den manglende aflåsning valgte vi af hensyn til, at man som forholdene er, trods alt havde mulighed for undtagelsesvis at kunne benytte muligheden for gennemkørsel.
Der er dog tilsyneladende nogen, der mener at almindelige hensyn til fornuftig eller hensigtsmæssig opførsel ikke gælder for dem, og i dette tilfælde betragter bommen som et personligt overgreb mod deres frihed til at bevæge sig omkring som de selv synes.
Alle forhold på vore veje er reguleret og udstukket af kommunen, således også spærring af Jacobsvej for gennemkørende trafik, og hvis man er utilfreds med gældende forhold, er man meget velkommen til at henvende sig til enten kommunen eller grundejerforeningen, men grundejerforeningen er forpligtet til at håndhæve gældende regler for vore veje.
Bestyrelsen vil nu overveje hvilke tiltag, vi kan foretage for at imødegå problematikken omkring denne bom.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering

Info om bål og åben ild på vores parceller.

Print Friendly, PDF & Email

Da der tilsyneladende hersker stor forvirring om hvordan man skal forholde sig i forhold til bålsteder og åben ild på vores parceller kan information om reglerne findes her .:
Regler for bål og åben ild i Kaldred Ferieby

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Info om bål og åben ild på vores parceller.

Så har vi udsendt rykkere..!

Print Friendly, PDF & Email

Så har vi lige sendt den tredje og sidste rykker ud til de få medlemmer som endnu ikke har fået indbetalt deres kontingent for 2021 til grundejerforeningen. Da det inkassobureau som vi tidligere benyttede desværre viste sig ikke at være effektivt nok, så vil vi efter udløb af betalingsfristen på de netop udsendte opkrævninger overdrage de resterende  restancer til vores advokat med henblik på en retslig inddrivelse – hvorved restancen påføres yderligere omkostninger. Dette kan undgås ved hurtig henvendelse til kassereren, hvor en evt. afdragsordning kan aftales hvis det skulle være nødvendigt.

 Mvh
Kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så har vi udsendt rykkere..!

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Veje
Vi har i bestyrelsen prøvet at evaluere sidste års vedligeholdelse af veje, hvor vi havde ny entreprenør på kontrakt, og der er flere ting som vi ikke har været helt tilfredse med. Naturligvis har vejret spillet en stor rolle, men der har også været elementer i udførelsen, der kunne have været gjort anderledes, og samtidig skulle vi nok også fra foreningens side have været lidt mere skarpe i formulering omkring de forskellige problemområder på vore veje. Vi er derfor i gang med at kortlægge de forskellige områder på vejene, hvor vi tilsyneladende ikke kan bruge den samme fremgangsmåde, som vi kan andre steder, og vi prøver nu at indhente mere specifikke tibud på baggrund af et ændret udbudsmateriale.

Beskæring
Der er ikke i øjeblikket planlagt nogen større beskæring, bortset fra et mindre beplantningsbælte mod Eskebjergvej på området bag Gormsvej ned mod legeplads.
Vi vil lidt senere på året kigge på eventuelle beskæringer på foreningens område.

Generalforsamling
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen afklaring på, hvornår vi eventuelt kan afholde generalforsamling, og da flere af de almennyttige boligselskaber allerede nu har udskudt deres afdelingsmøder til september, har vi i bestyrelsen besluttet ligeledes at flytte tidspunkt for afholdelse af generalforsamling til august eller september, og skulle der ske noget fra officiel side der kan påvirke denne beslutning, vil vi informere om dette her på hjemmesiden.

Følg med her på siden hvor vi vil informere så snart vi ved mere om vores muligheder.

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering

Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.

Print Friendly, PDF & Email

På grund af situationen omkring Corona epidemien og de hele tiden skiftende forhold omkring forsamlinger har bestyrelsen besluttet efter reglerne i vore vedtægter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 12. december i Eskebjerg Forsamlingshus.

Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er dels at få godkendt vores regnskab, samt dels at få mandat til at den siddende bestyrelse kan fortsætte driften og de nødvendige økonomiske dispositioner hertil, indtil at vi igen har mulighed for at afholde en ordinær generalforsamling, forhåbentlig en gang i 2021. På den måde kan vi imødegå eventuelle formelle eller juridiske problemer, som måske kunne udspringe af denne helt usædvanlige situation som Corona har frembragt.

Indkaldelser med mulighed for tilmelding vil som tidligere annonceret alene blive fremsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Der vil som nævnt være krav om tilmelding, ligesom gældende regler i øvrigt vil være brug af mundbind og krav om afstand. Da vi skønner at mødet ikke burde tage mere end en halv time, vil der ikke være nogen forplejning.

Da antallet af deltagere er begrænset i forhold til hvor mange vi må være i Eskebjerg Forsamlingshus under de nuværende restriktioner, er fremmøde også begrænset til 1 person pr. husstand, men hvis antallet af tilmeldte overstiger det tilladte antal personer i forsamlingshus, kan vi desværre blive nødt til at aflyse igen, hvilket i så fald vil blive udsendt på mail og annonceret på hjemmesiden.

Vi håber at I har forståelse for disse omstændigheder, som stadig er dikteret af restriktioner pålagt os alle.

Mvh

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Ekstraordinær Generalforsamling den 12. december 2020.