Orientering fra bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamling
Da vi sidste år var nødt til at flytte vores reservation til afholdelse af generalforsamling i Eskebjerg Forsamlingshus adskillige gange på grund af udviklingen i Corona, har vi dette år ventet lidt med reservation, da vi ville være mere sikre i myndighedernes afvikling af restriktioner, samt udviklingen generelt i smitten. Det har så i år vist sig, at flere har foretaget reservationer i forsamlingshuset, således at foreningen ikke kan få en tid før midt i oktober, hvilket der desværre ikke er noget at gøre ved. Vi vil når tiden nærmer sig udsende indkaldelsen samt regnskab i henhold til vedtægterne til alle de grundejere, der har registreret deres email hos foreningen, og derudover vil der kun blive ophængt information ved Rådhuset.

Driftsinformation
Vi har bestilt beskæring af den lange sti, der går ned mod mosen, ligesom vi fik gjort for nogle år siden, og derudover også rykket for beskæring af randbeplantning på Eskebjergvej mod bunden af G-veje. Der er også bestilt beskæring af alle stier ind til fællesarealer, samt enkelte fokusområder ved fællesarealer.
Vejene har som de øvrige år været under evaluering, og da de huller der opstår, tilsyneladende opstår de samme steder, selv kort tid efter entreprenør har behandlet vejene, har vi foreholdt entreprenøren, at der åbenbart er noget galt med fremgangsmåden, og vi har derfor, efter at have indhentet forslag og retningslinier fra udtalelser af vej-ingeniører, lavet et nyt udbud og udbedt os nye tilbud på vej vedligeholdelsen, der så skal udføres i henhold til disse nye retningslinier. Vi har efterfølgende accepteret et af disse tilbud og afventer i skrivende stund effektueringen, der dog måske kan blive påvirket af feriesæsonen, samt vejret naturligvis. Man kan i parentes bemærke, at det virker lidt paradoksalt, at vi som lægmænd skal fortælle entreprenører, hvordan de skal udbedre veje, men det kan åbenbart være nødvendigt. Der skal også indhentes tilbud på udbedringen af asfalt ved vore ind/udkørsler.

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering fra bestyrelsen

Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Der er desværre en eller flere personer, der nu flere gange har nedtaget bommen over vejen i bunden af Jacobsvej, og efterfølgende er bommen ikke lagt på plads.
Vi har i bestyrelsen med vilje undladt at låse bommen af, som den var tidligere, hvor der desværre også flere gange var gjort forsøg på at skabe gennemkørsel ved med vold at dreje den tidligere jernbom, og den manglende aflåsning valgte vi af hensyn til, at man som forholdene er, trods alt havde mulighed for undtagelsesvis at kunne benytte muligheden for gennemkørsel.
Der er dog tilsyneladende nogen, der mener at almindelige hensyn til fornuftig eller hensigtsmæssig opførsel ikke gælder for dem, og i dette tilfælde betragter bommen som et personligt overgreb mod deres frihed til at bevæge sig omkring som de selv synes.
Alle forhold på vore veje er reguleret og udstukket af kommunen, således også spærring af Jacobsvej for gennemkørende trafik, og hvis man er utilfreds med gældende forhold, er man meget velkommen til at henvende sig til enten kommunen eller grundejerforeningen, men grundejerforeningen er forpligtet til at håndhæve gældende regler for vore veje.
Bestyrelsen vil nu overveje hvilke tiltag, vi kan foretage for at imødegå problematikken omkring denne bom.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Orientering

Info om bål og åben ild på vores parceller.

Print Friendly, PDF & Email

Da der tilsyneladende hersker stor forvirring om hvordan man skal forholde sig i forhold til bålsteder og åben ild på vores parceller kan information om reglerne findes her .:
Regler for bål og åben ild i Kaldred Ferieby

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Info om bål og åben ild på vores parceller.

Så har vi udsendt rykkere..!

Print Friendly, PDF & Email

Så har vi lige sendt den tredje og sidste rykker ud til de få medlemmer som endnu ikke har fået indbetalt deres kontingent for 2021 til grundejerforeningen. Da det inkassobureau som vi tidligere benyttede desværre viste sig ikke at være effektivt nok, så vil vi efter udløb af betalingsfristen på de netop udsendte opkrævninger overdrage de resterende  restancer til vores advokat med henblik på en retslig inddrivelse – hvorved restancen påføres yderligere omkostninger. Dette kan undgås ved hurtig henvendelse til kassereren, hvor en evt. afdragsordning kan aftales hvis det skulle være nødvendigt.

 Mvh
Kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så har vi udsendt rykkere..!

Almen Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Veje
Vi har i bestyrelsen prøvet at evaluere sidste års vedligeholdelse af veje, hvor vi havde ny entreprenør på kontrakt, og der er flere ting som vi ikke har været helt tilfredse med. Naturligvis har vejret spillet en stor rolle, men der har også været elementer i udførelsen, der kunne have været gjort anderledes, og samtidig skulle vi nok også fra foreningens side have været lidt mere skarpe i formulering omkring de forskellige problemområder på vore veje. Vi er derfor i gang med at kortlægge de forskellige områder på vejene, hvor vi tilsyneladende ikke kan bruge den samme fremgangsmåde, som vi kan andre steder, og vi prøver nu at indhente mere specifikke tibud på baggrund af et ændret udbudsmateriale.

Beskæring
Der er ikke i øjeblikket planlagt nogen større beskæring, bortset fra et mindre beplantningsbælte mod Eskebjergvej på området bag Gormsvej ned mod legeplads.
Vi vil lidt senere på året kigge på eventuelle beskæringer på foreningens område.

Generalforsamling
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen afklaring på, hvornår vi eventuelt kan afholde generalforsamling, og da flere af de almennyttige boligselskaber allerede nu har udskudt deres afdelingsmøder til september, har vi i bestyrelsen besluttet ligeledes at flytte tidspunkt for afholdelse af generalforsamling til august eller september, og skulle der ske noget fra officiel side der kan påvirke denne beslutning, vil vi informere om dette her på hjemmesiden.

Følg med her på siden hvor vi vil informere så snart vi ved mere om vores muligheder.

Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Almen Orientering