Så er der afholdt generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

Så er den årlige generalforsamling afholdt. Indkaldelse, regnskab og referat findes her.:
Generalforsamling 2022 | Grundejerforeningen Kaldred af 1967 (kaldred67.dk)

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Så er der afholdt generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Print Friendly, PDF & Email

Der er indkaldt til Ordinær generalforsamling for 2022. Yderligere oplysninger findes her.:
Generalforsamling 2022 | Grundejerforeningen Kaldred af 1967 (kaldred67.dk)

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Manglende betaling af Kontingent for 2022

Print Friendly, PDF & Email

Her godt 3 uger efter sidste rettidige indbetaling af kontingent for 2022 mangler der stadigt indbetalinger fra 30 medlemmer – det er simpelt hen for dårligt og indikerer at der måske er nogle medlemmer som har glemt at informere grundejerforeningen om at de er flyttet… Skynd jer at få bragt tingene på plads inden opkrævnings systemet i næste uge begynder at sende rykkere ud, som nu vil være påført et rykkergebyr på kr.100,- pr. gang i henhold til beslutning taget på tidligere generalforsamling.
Mvh
Kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Manglende betaling af Kontingent for 2022

Forkert udsendte rykkere på kontingent for 2022

Print Friendly, PDF & Email

Grundet en forkert indtastet rykker dato i vores opkrævnings system som også håndterer rykkerproceduren, er der desværre sket den store fejl at der også er blevet udsendt rykkere til de medlemmer som selvfølgelig har betalt deres kontingent rettidigt.
Jeg beklager meget fejlen – og har sikret mig at der er taget hånd om det i opkrævnings systemet så det forhåbentligt ikke vil ske igen.
Mvh
kassereren

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Forkert udsendte rykkere på kontingent for 2022

Til Orientering

Print Friendly, PDF & Email

Der har været en del at rydde op efter stormen, dels efter nogle af vore træer, der var faldet ind i folks haver, og dels grundejeres træer, som var faldet ud over vore veje samt fællesarealer. Vi har sikkert ikke opdaget alt endnu, men ved de ting vi har fundet, er alle berørte grundejere blevet informeret, og oprydning forventes færdig inden alt for længe.

Der er desværre kommet en del huller i vore veje, efter den megen regn. Da vi forventer yderligere regn frem mod påske med risiko for huller igen, har vi foreløbig bestilt en udbedring på alle hovedveje, og vi påtænker så inden påske at gå samtlige veje efter, da det erfaringsmæssigt er her et flertal af grundejerne kommer i sommerhuset igen. Vi ved godt at der er stikveje, der trænger, men vi har vurderet at eventuelle gener heraf, kun berører et begrænset antal grundejere, hvorfor vi af økonomiske grunde har valgt at spare stikvejene, indtil vi kan forvente et større antal grundejere frem mod påske.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Til Orientering