Ejerskifte

Print Friendly, PDF & Email

Husk at informere foreningen ved ændringer i ejerskab og bopælsadresse.

I forbindelse med et ejerskifte forventes årskontingent og eventuelle restancer afregnet sælger og køber imellem via refusionsopgørelsen. Ny parcelejer betaler et indskud på kr. 500.- som vil blive opkrævet af foreningen direkte hos den nye ejer i forbindelse med at vi modtager navn og adresse informationer  til registrering af den nye ejer på parcellen.

Ændres der i ejerforhold på en parcel er det vigtigt at informere foreningen herom. Bopælsadresse kan f.eks. bruges i forbindelse udsendelse af indkaldelser og breve når foreningen ønsker at komme i kontakt med den enkelte parcelejer. Du kan sende opdateringer til de registrerede oplysninger direkte til kassereren ved at bruge den orange knap til højre på siden. Desuden anbefaler vi at du også sender os din Email adresse og dit telefon nummer, så vi har mulighed for at kunne komme i kontakt med dig pr. Email eller telefon hvis nødvendigt.

Ifølge foreningens vedtægter har parcelejer også pligt til senest 14 dage efter ændring i egen bopælsadresse at meddele dette til  grundejerforeningen. Dette gælder også hvis kontingent betales via Nets (PBS) – hvilket foreningen kun kan anbefale sine medlemmerne at gøre,  idet dette er langt den billigste løsning, da man så slipper for opkrævningsgebyret på kr. 50.-

Ved ejerskifte skal vandværk og el-selskab også informeres.

Vandværket skal bruge det tal som blev aflæst på vandmåleren i.forb. med overdragelsen.   Dette kan foretages på vandværkets hjemmeside

Din el-leverandør skal bruge det tal som blev aflæst på el-måleren i forbindelse med overdragelsen. Dette kan normalt indrapporteres vi leverandørens hjemmeside.