Gebyr oversigt

Print Friendly, PDF & Email

regler

TAKST OG GEBYR OVERSIGT

 

Kontingent.:  for perioden 01. Jan. til 31. Dec. = kr. 900,-  pr. parcel

Ved Ejerskifte – > Ny parcelejer indskud = kr. 500,-  pr. parcel.

Administrationsgebyr opkræves hos parcelejer ved .:
– Udeladt tilmelding til BS for kontingent opkrævning = 50,00 kr. pr. parcel.
– Afviste BS betalinger ikke forårsaget af foreningen = 50,00 kr. pr. betaling.
– Manglende meddelelse om parcel ejerskifte = 100,00 kr. pr. parcel. (Beløbet opkræves hos ny parcelejer.)
– Manglende meddelelse om ændring af bopæls adresse = 100,00 kr. pr. parcel.
– I forbindelse med henvendelser vedrørende misligholdelse i henhold til de for vores grundejerforening vedtagne ordensregler eller servitutter har foreningen mulighed for at opkræve kr. 400,00 pr. efterfølgende henvendelse.
Nyanlagte  parceller der optages i foreningen betaler udover ny parcelejer indskuddet på 500,00 kr. et ekstra indskud på kr. 5.000,00  samt hvad der i øvrigt måtte være af forpligtelser iht. foreningens vedtægter.
Gebyr pr. tvangsklipning eller tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej, sti eller fællesareal hvor grundejer måtte have denne forpligtelse = De faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel.
Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers vegne opkræves gebyr = Faktiske omkostninger dog min. 250,00 kr. plus administrationsgebyr 100,00 kr. pr. parcel.
Gebyr for fremsendte rykkerskrivelser – pr. fremsendt fordring = 100,00 kr.
I alt fremsendes tre stk. iht. gældende regler. Eventuelle omkostninger til advokat, retsafgift, inkassofirma eller tilsvarende i forbindelse med en eventuel inkassosag pålægges ligeledes fordringen.
Honorar til formand maks. 10.000,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.
Honorar til kasserer maks. 15.000,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.
(Gældende fremadrettet, godkendes hvert år på ordinær generalforsamling.)