Ordensregler

Print Friendly, PDF & Email

ordens regler

 

ORDENSREGLEMENT FOR

GRUNDEJERFORENINGEN KALDRED AF 1967

 

Veje, anlæg samt friarealer står under medlemmer og deres gæsters beskyttelse.

 Alt uvedkommende færdsel på privat grund er forbudt.

 Højeste tilladte hastighed er 30 km/t.

Kørsel med enhver form for motorkøretøj skal ske med behørigt hensyn til de gående, pas på cyklende og legende børn.

Parkering på veje er kun tilladt under af- og pålæsning.

Der skal på ejendommen være parkeringsplads til mindst to biler.

Ligeledes er enhver form for væddeløbskørsel strengt forbudt, dette gælder også cykler og knallerter.

Al færdsel på fælles arealerne med motorkøretøjer er forbudt.

Alt støjende adfærd på legeplads- boldbaner og fællesarealer er forbudt efter kl. 20.00 og før kl. 8.00.

Enhver brug af skyderedeskaber,  der kan være til fare eller gene for andre er strengt forbudt.

Brug af motoriserede haveredskaber er tilladt:

Mandag til torsdag 8.00 til 18.00

Fredag 8.00 til 20.00

Lørdag 8.00 til 18.00

Søn- og helligdage 8.00 til 12.00.

Det pålægges de enkelte medlemmer at renholde eget vejafsnit, klippe vildroser og hæk i skel mod veje og stier, samt sørge for at vedligeholde deres grund med græsslåning for bl.a. at hindre frøspredende ukrudt. Dette skal ske mindst to gange årligt, første gang inden/men med nyslåning til Skt. Hans, og anden gang inden/men med nyslåning den 15. august. Udeladelse af dette medfører påtale, samt at arbejdet bliver udført på medlemmets regning samt et administrationsgebyr.

Haveaffald må ikke henkastes eller afbrændes, vi henviser til kommunens genbrugsplads.

Hunde må kun være frie på området, hvis de er under behørig kontrol, og under ingen omstændigheder hvor de kan være til gene for andre.

Havevanding må kun ske efter de af vandværket udstedte direktiver, og overtrædelse medfører påtale samt evt. lukning for vandet.

Det er ethvert medlems pligt selv at orientere sig om evt. bekendtgørelser i opslagsskabet på ”Rådhuset”,  Jansvej 1,  Kaldred.

Husk at orientere Dem om de retningslinjer og bestemmelser der er tinglyst på Deres ejendom.

Kopi af deklarationer kan rekvireres på dommerkontoret i Kalundborg.

Vær selv med til at håndhæve dette reglement, så området kan være til gavn og glæde for alle.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Kaldred af 1967