Generalforsamling info

Print Friendly, PDF & Email

   Generalforsamling  er AFLYST pga Covid-19 sitiuationen

    Den ordinære generalforsamling 2020

afholdes lørdag den 10. oktober 2020 med start klokken 10.00
i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

 

Udskydelse af den ordinære generalforsamling grundet nuværende forhold under Covid 19

På baggrund af den nuværende situation hvor forsamlinger er indskrænket i størrelse, ser bestyrelsen det desværre nødvendigt at udskyde den ordinære generalforsamling til lørdag den 10 oktober. Selvom vi i skrivende stund ikke ved hvornår forsamlings forbuddet bliver ophævet, er vi stadig bundet af vedtægternes krav om varsel for indkaldelse til generalforsamling. For at denne kan afholdes lovligt og da indkaldelse skal være grundejerne i hænde 4 uger før afholdelse, skal indkaldelse sendes ud lige efter påske i forhold til det oprindeligt annonceret tidspunkt for generalforsamling som var den 23 maj. På nuværende tidspunkt vurderer vi at der stadig ikke er en endelig afklaring på forholdene omkring Corona-virus. Da alle foreninger i øjeblikket har det samme problem har vi for en sikkerheds skyld reserveret et nyt tidspunkt i Eskebjerg Forsamlingshus, hvor vi må formode at restriktioner er ophævet. Selvom udskydelse af tidspunkt for generalforsamling er i strid med vedtægterne, må det betragtes som Force Majeure, og vil derfor som sådan ikke have nogen betydning for lovligheden af den senere generalforsamling.

Bestyrelsen vil fortsætte i nuværende konstellation indtil efter afholdelse af generalforsamling, men vil kun iværksætte nødvendige vedligeholdelses arbejder, samt allerede godkendte og annoncerede dispositioner.

En eventuel senere ændring af datoen for ordinær generalforsamlingen vil herefter udelukkende blive annonceret via email, på foreningens hjemmeside www.kaldred67.dk  og i udhængs skabet på Rådhuset Jansvej 1.

Bestyrelsen