Generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

                                          Den ordinære generalforsamling.:

Indkaldelse udsendes i henhold til foreningens vedtægter til den til foreningen oplyste Email adresse.

Indkaldelse vil ligeledes være at finde på foreningens hjemmeside samt i udhængsskabet på “Rådhuset”,  Jansvej 1 , 4593 Eskebjerg