Generalforsamling info

Print Friendly, PDF & Email

                              Den ordinære generalforsamling 2020

afholdes lørdag den 23/5-2020 med start kl. 10.00
i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.