Generalforsamling

Print Friendly, PDF & Email

                                          Den ordinære generalforsamling.:

Indkaldelse udsendes iht. foreningens vedtægter
til den til foreningen oplyste Email / bopælsadresse.